Společenská odpovědnost

Budování udržitelného růstu

Společenská odpovědnost je nedílnou součástí společnosti Berendsen. Má vliv jak na naši dlouhodobou strategii, tak i na udržitelnost našeho podnikání. Neustále usilujeme o integraci vysokých etických a sociálně odpovědných standardů do našich každodenních činností a rozhodnutí. Jsme hrdí na to, že jsme v úzkém spojení s očekáváními našich partnerů, a že se snažíme zlepšit naše schopnosti splnit tyto, stále se vyvíjející, požadavky.

Náš strategický přístup

Uvědomujeme si, že společenská odpovědnost je klíčem k našemu dlouhodobému úspěchu. Budujeme blízké vztahy s našimi partnery a zainteresovanými stranami, abychom porozuměli jejich očekávání v této oblasti. Náš přístup v oblasti společenské odpovědnosti ovlivňuje naši schopnost přilákat a udržet si zákazníky, zaměstnance, investory a dodavatelé v takové míře, jako nikdy předtím. Také potvrzují náš závazek k posílení vztahů s místními komunitami, partnery a regulačními orgány.

Our CR focus areas.png

Oblasti našeho zájmu

Tato webová stránka používá cookies. Pokračováním souhlasíte s použitím souborů cookies. Pro další informace se podívejte na zásady cookies.